Polityka prywatności

Polityka prywatności

Skoro jesteś w tej zakładce, to znaczy, że bezpieczeństwo Twoich danych w sieci jest dla Ciebie ważne. Dbamy o odpowiednie ich traktowanie.

Szanując Twój czas, przygotowaliśmy skróconą wersję najważniejszych zasad związanych z ochroną prywatności. Jeżeli podstawowe informacje okażą się niewystarczające, poniżej jest szerszy opis, w którym wyjaśniamy, jak obchodzimy się z powierzonymi przez Ciebie danymi osobowymi.


I. Podstawowe informacje

1. Administratorem danych osobowych na stronie szkoladziennikarza.pl jest Firma Usługowa RED Barbara Blaczkowska. Możesz się z nami skontaktować w każdej chwili z wykorzystaniem adresu e-mail: kontakt@szkoladziennikarza.pl.

2. Pamiętaj, że podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i w celu, na jaki wyraziłeś zgodę.

3. W każdej chwili masz prawo do aktualizacji lub całkowitego usunięcia swoich danych osobowych. Możesz to zrobić samodzielnie lub korzystając z naszej pomocy.

4. Dbamy o należytą ochronę Twoich danych osobowych, gwarantując Ci, że będą one przetwarzane wyłącznie w celu, na który wyraziłeś zgodę, przechowywane w sposób bezpieczny i nieudostępniane podmiotom trzecim, jeżeli nie wyraziłeś na to zgody.

5. Zapisując się na newsletter lub dokonując zamówienia, przekazujesz nam swoje dane osobowe, które pozostaną bezpieczne i nie będą udostępnione podmiotom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody.

6. Korzystamy z narzędzi analitycznych opisanych poniżej, które zbierają anonimowe informacje na temat Twoich odwiedzin serwisu. 

7. Wykorzystujemy również pliki cookies, podobnie  jak większość stron internetowych.


II. Administrator

Administratorem danych osobowych strony internetowej szkoladziennikarza.pl, czyli podmiotem odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa Twoim danym osobowym, jest:

Barbara Blaczkowska, prowadząca jednooobową działalność gospodarczą jako Firma Usługowa RED Barbara Blaczkowska, ul. Świstackiego 13/13, 50-430 Wrocław, NIP: 9241459472. 

Dane kontaktowe:

e-mail: kontakt@ szkoladziennikarza.pl


III. Twoje uprawnienia

Aktualne przepisy prawa przyznają Ci szereg uprawnień związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

1. prawo dostępu do danych osobowych,

2. prawo do sprostowania danych osobowych,

3. prawo do usunięcia danych osobowych,

4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

5. prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,

6. prawo do przenoszenia danych,

7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych),

8. prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli wyraziłeś taką zgodę. 

Pamiętaj, że zawsze możesz też zwrócić się do nas z żądaniem udostępnienia Ci szerszych informacji, jakimi danymi na Twój temat dysponujemy i w jakich celach je przetwarzamy. Wystarczy, że wyślesz wiadomość na podany powyżej adres e-mail.


IV. Cele, w jakich przetwarzamy Twoje dane osobowe

1. Kontakt z wykorzystaniem formularza

Kontaktując się poprzez formularz kontaktowy, podajesz nam przynajmniej swój adres e-mail. To od Ciebie zależy, czy w treści podasz dodatkowe dane. Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne, by nawiązać z nami kontakt.

Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą. Podstawą do przetwarzania danych jest Twoja zgoda. Masz prawo żądać przedstawienia historii prowadzonej korespondencji i możesz domagać się jej usunięcia, chyba że zachowanie korespondencji uzasadnione jest naszym interesem (np. ochrona przed roszczeniami).

2. Newsletter

Zapisując się do newslettera, przekazujesz nam swój adres e-mail za pośrednictwem formularza zapisu do newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne, by zapisać się do newslettera. 

Dane te wykorzystywane są w celu przesyłania Ci newslettera, a podstawą prawną do ich przetwarzania jest Twoja zgoda. Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania newslettera, chyba że wcześniej zrezygnujesz z jego otrzymywania, co spowoduje usunięcie Twoich danych z bazy.

W każdej chwili możesz sprostować swoje dane zapisane w naszej bazie newsletterowej, jak również zażądać ich usunięcia, rezygnując z otrzymywania newslettera.

3. Webinary

Zapisując się na webinar, przekazujesz nam swój adres e-mail za pośrednictwem linku zapisu na webinar. Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne, by zapisać się na webinar. 

Dane te wykorzystywane są w celu umożliwienia Ci uczestnictwa w webinarze, a podstawą prawną do ich przetwarzania jest Twoja zgoda. Dane będą przetwarzane przez czas obsługi webinaru i ewentualnych powiązanych z nim świadczeń.

W każdej chwili możesz sprostować swoje dane podane podczas zapisu na webinar, jak również zażądać ich usunięcia, rezygnując z uczestnictwa w webinarze.

4. Zamówienia i wystawianie faktur VAT

Zamawiając jakikolwiek nasz produkt (kurs), podajesz dane niezbędne do realizacji zamówienia (imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, adres e-mail, numer telefonu). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia.

Dane przekazane nam w związku z zamówieniem przetwarzane są w celu jego realizacji, wystawienia faktury i uwzględnienia jej w dokumentacji księgowej, a także mogą być wykorzystane w celach archiwalnych i statystycznych.

Dane o zamówieniach będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a później do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Po upływie tego terminu dane nadal mogą być przez nas przetwarzane w celach statystycznych. Mam obowiązek przechowywać faktury przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło wystawienie faktury VAT. 

W przypadku danych podanych w celu realizacji zamówienia nie możesz sprzeciwić się przetwarzaniu danych i domagać się ich usunięcia do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. 

5. Reklamacje i odstąpienie od umowy

Skłasając reklamację lub odstępując od umowy, przekazujesz mi dane osobowe zawarte w treści swojego oświadczenia (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail oraz ewentualnie numer rachunku bankowego).

Podanie tych danych jest dobrowolne, lecz konieczne, by złożyć reklamację lub odstąpić od umowy. Dane przekazane mi w związku ze złożeniem reklamacji lub odstąpieniem od umowy wykorzystywane są w celu realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia od umowy.

Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia. W przypadku danych zawartych w reklamacjach i oświadczeniach o odstąpieniu od umowy nie masz możliwości sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych i domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. 


V. Powierzenie przetwarzania danych osobowych

1. Twoje dane mogą być przetwarzane przez podmioty trzecie, które są procesorami tych danych osobowych, tylko jeśli zawarliśmy z tymi podmiotami umowy powierzenia danych osobowych. Podmiotom tym zlecamy wykonanie poszczególnych czynności związanych z zapewnieniem właściwego funkcjonowania strony internetowej i obsługi webinarów oraz kursów. Podmioty, którym zlecamy przetwarzanie danych osobowych, gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa. 

2. Każdy procesor ma prawo przetwarzać powierzone dane osobowe tylko w naszym imieniu i w celu wyraźnie określonym w  umowach powierzenia. Procesorami danych osobowych są współpracujące z nami firmy rachunkowe, firmy hostingowe, firmy marketingowe, firmy oferujące platformy do obsługi kursów i systemy do obsługi mailingu i newsletterów, a także operatorzy innych usług niezbędnych do wykonywania czynności wskazanych w pkt IV 1–4.


VI. Logi serwera

Korzystając z naszej strony internetowej, przesyłasz z wykorzystaniem swojego urządzenia zapytania do serwera, na którym przechowywana jest nasza strona. Logi obejmują m.in. adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, których używasz. Logi są zapisywane i przechowywane na serwerze. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną. Ich zawartość nie jest nikomu ujawniana.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane w celu identyfikacji konkretnych osób.


VII. Pliki cookies

1. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, które przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym. Na stronie internetowej stosuję dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: sesyjne i stałe. Cookies sesyjne są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Stałe pliki cookies przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Ciebie.

2. Podczas pierwszej wizyty na naszej stronie internetowej wyświetlona została Ci informacja o stosowaniu na niej plików cookies. Akceptacja komunikatu oznacza, że zgadzasz się na korzystanie z plików cookies. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies.

Wykorzystujemy cookies własne w celu:

a) zapewnienia prawidłowego działania strony,

b) realizacji procesu zamówienia,

c) prawidłowego działania pop-upów i formularzy.


VIII. Zmiana polityki prywatności i plików cookies

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności. Zmiany będą wprowadzane, jeśli będzie wymagać tego obowiązujące prawo lub ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania mojej strony internetowej. Aktualny tekst polityki prywatności zawsze będzie się znajdować na mojej stronie internetowej.